» TRANG web Soi cầu chúng tôi sử dụng phần mềm ĐỘC QUYỀN của các chuyên gia chúng tôi CHUYÊN THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP, chọn lọc theo nhiều phương pháp từ nguồn hơn 20 trang web hàng đầu chuyên về xổ số tại Việt Nam để tìm ra những con số ĐẸP NHẤT trong ngày có khả năng TRÚNG CAO NHẤT.

⇒ AE LIÊN HỆ KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:0975273618

3 CÀNG 1 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 322 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 322
19/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 201 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 201
18/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 644 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 644
17/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 702 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 702
16/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 348 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 348
15/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 888 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 888
14/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 841 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 841
12/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 970 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 970
11/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 771 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 771
10/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 284 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 284
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

3 CÀNG 3 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 7.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 NHẬN SỐ : 300 311 322 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 322
19/11/2018 NHẬN SỐ : 205 206 207 TRƯỢT 3 CÀNG
18/11/2018 NHẬN SỐ : 360 460 406 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG
17/11/2018 NHẬN SỐ : 039 503 530 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG
16/11/2018 NHẬN SỐ : 534 843 538 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG
15/11/2018 NHẬN SỐ : 888 855 899 KẾT QUẢ : TRÚNG 3 CÀNG 888
14/11/2018 NHẬN SỐ : 814 841 842 KẾT QUẢ : TRÚNG 3 CÀNG 841
12/11/2018 NHẬN SỐ : 970 972 977 KẾT QUẢ : TRÚNG 3 CÀNG 970
11/11/2018 NHẬN SỐ : 749 294 746 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG
10/11/2018 NHẬN SỐ : 248 284 286 KẾT QUẢ : TRÚNG 3 CÀNG 284
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mớiDÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 NHẬN SỐ : 00 11 22 KẾT QUẢ : ĂN ĐỀ 22
19/11/2018 NHẬN SỐ : 04 40 50 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ
18/11/2018 NHẬN SỐ : 06 60 66 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ
17/11/2018 NHẬN SỐ : 03 30 39 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ
16/11/2018 NHẬN SỐ : 38 83 84 KẾT QUẢ : TRƯỢT ĐỀ
15/11/2018 NHẬN SỐ : 55 88 99 KẾT QUẢ : TRÚNG ĐỀ 88
14/11/2018 NHẬN SỐ : 14 41 42 KẾT QUẢ : TRÚNG ĐỀ 41
12/11/2018 NHẬN SỐ : 07 70 77 KẾT QUẢ : TRÚNG ĐỀ 70
11/11/2018 NHẬN SỐ : 47 74 79 KẾT QUẢ : TRƯỢT
10/11/2018 NHẬN SỐ : 28 48 84 KẾT QUẢ : TRÚNG ĐỀ 84
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT (HĐXS)

mớiSIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 6.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 BÁO SỐ : 27 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 27
19/11/2018 BÁO SỐ : 42 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 42
18/11/2018 BÁO SỐ : 70 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 70
17/11/2018 BÁO SỐ : 02 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 02
16/11/2018 BÁO SỐ : 85 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 85
15/11/2018 BÁO SỐ : 61 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 61
14/11/2018 BÁO SỐ : 58 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 58
12/11/2018 BÁO SỐ : 16 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 16
11/11/2018 BÁO SỐ : 83 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/11/2018 BÁO SỐ : 85 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
09/11/2018 BÁO SỐ : 28 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 28
08/11/2018 BÁO SỐ : 30 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 30
07/11/2018 BÁO SỐ : 81 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 81
06/11/2018 BÁO SỐ : 64 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 64
05/11/2018 BÁO SỐ : 10 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 10
04/11/2018 BÁO SỐ : 14 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
03/11/2018 BÁO SỐ : 16 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
02/11/2018 BÁO SỐ : 66 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
01/11/2018 BÁO SỐ : 22 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
31/10/2018 BÁO SỐ : 86 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 86 / 1 NHÁY
30/10/2018 BÁO SỐ : 76 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
29/10/2018 BÁO SỐ : 16 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 16 / 1 NHÁY
28/10/2018 BÁO SỐ : 04 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/10/2018 BÁO SỐ : 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
26/10/2018 BÁO SỐ : 56 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
25/10/2018 BÁO SỐ : 22 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 22 / 1 NHÁY
24/10/2018 BÁO SỐ : 58 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/10/2018 BÁO SỐ : 04 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 04 / 1 NHÁY
22/10/2018 BÁO SỐ : 87 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 87 / 1 NHÁY
21/10/2018 BÁO SỐ : 60 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 60 / 1 NHÁY
20/10/2018 BÁO SỐ : 32 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 32 / 1 NHÁY
19/10/2018 BÁO SỐ : 54 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 54 / 1 NHÁY
18/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 25 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 25/ 1 NHÁY
17/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 78/ 2 NHÁY
16/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 23/ 1 NHÁY
15/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 12 / 1 NHÁY
14/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 53/ 2 NHÁY
13/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 00 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 00 / 1 NHÁY
12/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 32 / 1 NHÁY
11/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 21 / 1 NHÁY
10/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 25 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 25/ 2 NHÁY
09/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 76/ 2 NHÁY
08/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 18/ 2 NHÁY
07/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 21/ 2 NHÁY
06/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 85/ 1 NHÁY
05/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 47 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 47/ 2 NHÁY
04/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 69/ 1 NHÁY
03/10/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 34/ 2 NHÁY
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99% (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 NHẬN SỐ : 80 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 80
19/11/2018 NHẬN SỐ : 61 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 61
18/11/2018 NHẬN SỐ : 05 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 05
17/11/2018 NHẬN SỐ : 59 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 59
16/11/2018 NHẬN SỐ : 28 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 28
15/11/2018 NHẬN SỐ : 07 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 07
14/11/2018 NHẬN SỐ : 95 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 95
12/11/2018 NHẬN SỐ : 90 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 90
11/11/2018 NHẬN SỐ : 25 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
10/11/2018 NHẬN SỐ : 57 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 57
09/11/2018 NHẬN SỐ : 76 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 76
08/11/2018 NHẬN SỐ : 08 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
07/11/2018 NHẬN SỐ : 27 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 27X2
06/11/2018 NHẬN SỐ : 67 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 67
05/11/2018 NHẬN SỐ : 39 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 39
04/11/2018 NHẬN SỐ : 21 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 21
03/11/2018 NHẬN SỐ : 97 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
02/11/2018 NHẬN SỐ : 50 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 50
01/11/2018 NHẬN SỐ : 37 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 37X2
31/10/2018 NHẬN SỐ : 54 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 54
30/10/2018 NHẬN SỐ : 44 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
29/10/2018 NHẬN SỐ : 60 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 60
28/10/2018 NHẬN SỐ : 12 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 12
27/10/2018 NHẬN SỐ : 32 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 32
26/10/2018 NHẬN SỐ : 03 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
25/10/2018 NHẬN SỐ : 91 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 91
24/10/2018 NHẬN SỐ : 26 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 26
23/10/2018 NHẬN SỐ : 45 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 45
22/10/2018 NHẬN SỐ : 48 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 48
21/10/2018 NHẬN SỐ : 78 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 78
20/10/2018 NHẬN SỐ : 80 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 80
19/10/2018 NHẬN SỐ : 19 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 19
18/10/2018 NHẬN SỐ : 96 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 96X2
17/10/2018 NHẬN SỐ : 03 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 03
16/10/2018 NHẬN SỐ : 71 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 71
15/10/2018 NHẬN SỐ : 35 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 35
14/10/2018 NHẬN SỐ : 76 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 76
13/10/2018 NHẬN SỐ : 90 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 90
12/10/2018 NHẬN SỐ : 87 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 87
11/10/2018 NHẬN SỐ : 71 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 71
10/10/2018 NHẬN SỐ : 64 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 64
09/10/2018 NHẬN SỐ : 62 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 62
08/10/2018 NHẬN SỐ : 22 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 22
07/10/2018 NHẬN SỐ : 62 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 62
06/10/2018 NHẬN SỐ : 73 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 73
05/10/2018 NHẬN SỐ : 42 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 42
04/10/2018 NHẬN SỐ : 75 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 75
03/10/2018 NHẬN SỐ : 79 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 79
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 10 71 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
19/11/2018 26 42 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
18/11/2018 14 86 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
17/11/2018 76 95 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
16/11/2018 06 92 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
15/11/2018 35 96 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
14/11/2018 70 85 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
12/11/2018 94 01 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
11/11/2018 10 64 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
10/11/2018 40 93 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
09/11/2018 12 91 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
08/11/2018 01 94 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
07/11/2018 07 88 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
06/11/2018 40 93 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
05/11/2018 10 89 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
04/11/2018 25 94 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
03/11/2018 16 97 KẾT QUẢ: TRƯỢT XIÊN 2
02/11/2018 65 30 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 65
01/11/2018 22 37 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 37X2
31/10/2018 86 73 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
30/10/2018 44 76 KẾT QUẢ: TRƯỢT XIÊN 2
29/10/2018 16 87 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 16
28/10/2018 04 10 KẾT QUẢ: TRƯỢT XIÊN 2
27/10/2018 19 04 KẾT QUẢ: TRƯỢT XIÊN 2
26/10/2018 56 60 KẾT QUẢ: TRƯỢT XIÊN 2
25/10/2018 55 72 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
24/10/2018 62 87 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
23/10/2018 23 70 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
22/10/2018 75 93 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
21/10/2018 42 84 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
20/10/2018 01 90 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
19/10/2018 26 30 KẾT QUẢ: BÁO SAI SỐ
18/10/2018 10 77 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
17/10/2018 20 82 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
16/10/2018 19 48 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
15/10/2018 22 95 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
14/10/2018 51 86 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
13/10/2018 29 82 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
12/10/2018 17 10 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
11/10/2018 43 96 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
10/10/2018 25 85 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
09/10/2018 56 73 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
08/10/2018 75 39 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
07/10/2018 32 65 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
06/10/2018 37 54 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 37
05/10/2018 12 95 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
04/10/2018 45 01 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
03/10/2018 03 48 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 60 75 87 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
19/11/2018 61 90 74 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
18/11/2018 21 98 70 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
17/11/2018 02 15 77 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
16/11/2018 17 50 86 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
15/11/2018 21 27 78 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
14/11/2018 26 79 03 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
12/11/2018 28 34 69 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
11/11/2018 03 81 38 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
10/11/2018 42 75 84 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
09/11/2018 30 82 76 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
08/11/2018 41 79 85 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
07/11/2018 46 50 81 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
06/11/2018 21 67 84 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
05/11/2018 00 67 89 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
04/11/2018 05 61 83 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
03/11/2018 06 40 28 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 06 28
02/11/2018 40 64 86 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
01/11/2018 43 70 96 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
31/10/2018 33 94 45 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
30/10/2018 50 76 25 KẾT QUẢ: TRƯỢT XIÊN 3
29/10/2018 71 42 96 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
28/10/2018 63 75 90 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
27/10/2018 54 20 43 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
26/10/2018 12 30 07 KẾT QUẢ: TRƯỢT XIÊN 3
25/10/2018 38 90 65 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
24/10/2018 03 80 26 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
23/10/2018 27 94 51 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
22/10/2018 10 87 96 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
21/10/2018 76 88 78 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 78
20/10/2018 55 11 29 KẾT QUẢ: BÁO SAI SỐ
19/10/2018 74 26 45 KẾT QUẢ: BÁO SAI SỐ
18/10/2018 12 39 70 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 12 39
17/10/2018 03 41 68 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
16/10/2018 32 57 90 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
15/10/2018 45 54 96 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
14/10/2018 30 57 64 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
13/10/2018 00 41 45 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
12/10/2018 82 78 27 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
11/10/2018 71 13 50 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
10/10/2018 10 42 65 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
09/10/2018 42 28 86 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
08/10/2018 39 03 75 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
07/10/2018 32 65 96 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
06/10/2018 43 25 84 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 43x2 84
05/10/2018 12 42 73 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
04/10/2018 87 45 13 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
03/10/2018 18 47 62 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ VIP

mớiSoi cầu ĐỘC THỦ LÔ VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 46 ĂN LÔ VIP 46
19/11/2018 91 ĂN LÔ VIP 91
18/11/2018 57 TRƯỢT LÔ VIP
17/11/2018 95 ĂN LÔ VIP 95
16/11/2018 09 ĂN LÔ VIP 09
15/11/2018 64 ĂN LÔ VIP 64
14/11/2018 03 ĂN LÔ VIP 03
12/11/2018 75 TRƯỢT LÔ VIP
11/11/2018 89 ĂN LÔ VIP 89
10/11/2018 24 ĂN LÔ VIP 24
09/11/2018 71 TRƯỢT LÔ VIP
08/11/2018 19 ĂN LÔ VIP 19
07/11/2018 30 ĂN LÔ VIP 30
06/11/2018 40 ĂN LÔ VIP 40
05/11/2018 23 TRƯỢT LÔ VIP
04/11/2018 32 ĂN LÔ VIP 32
03/11/2018 00 ĂN LÔ VIP 00
02/11/2018 92 TRƯỢT LÔ VIP
01/11/2018 62 ĂN LÔ VIP 62
31/10/2018 99 ĂN LÔ VIP 99
30/10/2018 72 TRƯỢT LÔ VIP
29/10/2018 06 ĂN LÔ VIP 06
28/10/2018 10 TRƯỢT LÔ VIP
27/10/2018 15 ĂN LÔ VIP 15
26/10/2018 16 ĂN LÔ VIP 16
25/10/2018 45 ĂN LÔ VIP 45
24/10/2018 86 TRƯỢT LÔ VIP
23/10/2018 80 ĂN LÔ VIP 80
22/10/2018 17 ĂN LÔ VIP 17
21/10/2018 68 ĂN LÔ VIP 68
20/10/2018 45 ĂN LÔ VIP 45
19/10/2018 17 TRƯỢT LÔ VIP
18/10/2018 05 ĂN LÔ VIP 05
17/10/2018 93 ĂN LÔ VIP 93
16/10/2018 44 ĂN LÔ VIP 44
15/10/2018 63 TRƯỢT LÔ VIP
14/10/2018 62 ĂN LÔ VIP 62
13/10/2018 82 ĂN LÔ VIP 82
12/10/2018 16 TRƯỢT LÔ VIP
11/10/2018 72 ĂN LÔ VIP 72
10/10/2018 54 ĂN LÔ VIP 54
09/10/2018 56 ĂN LÔ VIP 56
08/10/2018 47 TRƯỢT
07/10/2018 58 ĂN LÔ VIP 58
06/10/2018 02 ĂN LÔ VIP 02
05/10/2018 12 ĂN LÔ VIP 12
04/10/2018 28 TRƯỢT
03/10/2018 03 ĂN LÔ VÍP 03
02/10/2018 13 ĂN LÔ VÍP 13
01/10/2018 27 ĂN LÔ VÍP 27
30/09/2018 61 TRƯỢT
29/09/2018 21 ĂN LÔ VÍP 21
28/09/2018 66 ĂN LÔ VÍP 66
27/09/2018 13 ĂN LÔ VÍP 13
26/09/2018 40 TRƯỢT
25/09/2018 55 ĂN LÔ VÍP 55
24/09/2018 17 ĂN LÔ VÍP 17
23/09/2018 44 ĂN LÔ VÍP 44
22/09/2018 03 TRƯỢT
21/09/2018 67 ĂN LÔ VIP 67
20/09/2018 41 ĂN LÔ VIP 41
19/09/2018 62 ĂN LÔ VIP 62
18/09/2018 16 TRƯỢT
17/09/2018 09 ĂN LÔ VIP 09
16/09/2018 99 ĂN LÔ VIP 99
15/09/2018 64 TRƯỢT
14/09/2018 73 ĂN LÔ VIP 73
13/09/2018 78 ĂN LÔ VIP 78
12/09/2018 99 ĂN LÔ VIP 99
11/09/2018 68 TRƯỢT
10/09/2018 86 ĂN LÔ VÍP 86
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 2 VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ XIÊN 2 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 2 VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 2 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 52 97 ĂN XIÊN
19/11/2018 15 40 ĂN LÔ 15
18/11/2018 25 05 ĂN XIÊN
17/11/2018 56 03
TRƯỢT
16/11/2018 68 86 ĂN LÔ 86X2
15/11/2018 70 06 ĂN LÔ 06
14/11/2018 14 28 TRƯỢT
12/11/2018 28 70 ĂN XIÊN 2
11/11/2018 38 83 ĂN LÔ 38
10/11/2018 32 04 TRƯỢT
09/11/2018 70 58 ĂN XIÊN 2
08/11/2018 90 69 ĂN LÔ 69X2
07/11/2018 32 56 ĂN LÔ 32
06/11/2018 55 67 ĂN XIÊN
05/11/2018 25 76 ĂN LÔ 76
04/11/2018 35 57 ĂN XIÊN 2
03/11/2018 04 87 ĂN LÔ 87X2
02/11/2018 45 84 TRƯỢT
01/11/2018 87 43 ĂN XIÊN 2
31/10/2018 12 07 ĂN LÔ 12
30/10/2018 36 74 ĂN LÔ 36
29/10/2018 35 24 TRƯỢT
28/10/2018 26 94 ĂN XIÊN 2
27/10/2018 35 20 ĂN LÔ 20
26/10/2018 08 97 TRƯỢT
25/10/2018 86 02 ĂN XIÊN
24/10/2018 18 34 TRƯỢT
23/10/2018 03 86 ĂN LÔ 03X2
22/10/2018 58 92 ĂN XIÊN
21/10/2018 75 30 TRƯỢT
20/10/2018 56 79 ĂN XIÊN
19/10/2018 50 92 ĂN LÔ 92
18/10/2018 26 35 ĂN LÔ 35
17/10/2018 04 57 ĂN XIÊN
16/10/2018 02 62 TRƯỢT
15/10/2018 12 86 ĂN LÔ 12
14/10/2018 03 86 ĂN XIÊN
13/10/2018 76 42 ĂN LÔ 42
12/10/2018 73 65 TRƯỢT
11/10/2018 05 80 ĂN XIÊN
10/10/2018 07 80 ĂN LÔ 80
09/10/2018 42 86 ĂN XIÊN 42 86
08/10/2018 10 69 ĂN LÔ 10
07/10/2018 86 25 ĂN LÔ 86x2
06/10/2018 58 96 TRƯỢT
05/10/2018 12 70 ĂN LÔ 12
04/10/2018 45 87 ĂN XIÊN 45 87
03/10/2018 41 75 TRƯỢT
02/10/2018 12 96 ĂN LÔ 12
01/10/2018 98 30 ĂN XIÊN 98 30
30/09/2018 61 87 TRƯỢT
29/09/2018 61 21 ĂN LÔ 21
28/09/2018 57 18 ĂN LÔ 57
27/09/2018 24 78 ĂN LÔ 24
26/09/2018 40 33 TRƯỢT
25/09/2018 55 47 ĂN LÔ 55
24/09/2018 81 17 ĂN XIÊN 81 17
23/09/2018 61 05 ĂN LÔ 61
22/09/2018 27 03 ĂN LÔ 27
21/09/2018 59 41 ĂN XIÊN 59 41
20/09/2018 74 61 ĂN LÔ 74
19/09/2018 14 94 TRƯỢT
18/09/2018 32 47 ĂN LÔ 32
17/09/2018 34 71 ĂN XIÊN 34 71
16/09/2018 42 79 ĂN LÔ 42
15/09/2018 19 47 ĂN LÔ 19
14/09/2018 04 49 ĂN XIÊN 04 49
13/09/2018 45 71 TRƯỢT
12/09/2018 15 02 ĂN XIÊN 15 02
11/09/2018 27 58 ĂN LÔ 27x2
10/09/2018 19 53 ĂN XIÊN 19 53
09/09/2018 20 57 ĂN LÔ 20x2
08/09/2018 68 69 ĂN LÔ 68
07/09/2018 74 93 TRƯỢT
06/09/2018 34 77 ĂN XIÊN 34 77
05/09/2018 96 51 ĂN XIÊN 96 51
04/09/2018 69 78 ĂN LÔ 78
03/09/2018 26 89 ĂN LÔ 26
02/09/2018 17 76 ĂN XIÊN 17 76
01/09/2018 67 83 ĂN LÔ 83
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 3 VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ XIÊN 3 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 3 VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 07 52 89 ĂN XIÊN
19/11/2018 20 42 65 ĂN LÔ 42 65
18/11/2018 29 43 94 ĂN XIÊN
17/11/2018 32 86 95 ĂN LÔ 86 95
16/11/2018 06 72 93 ĂN XIÊN
15/11/2018 21 58 95 ĂN LÔ 21 95
14/11/2018 70 12 95 ĂN XIÊN
12/11/2018 23 70 56 ĂN LÔ 70 56
11/11/2018 04 89 70 ĂN LÔ 89
10/11/2018 75 34 20 ĂN LÔ 75 34
09/11/2018 28 45 74 ĂN LÔ 28 45
08/11/2018 75 32 68 ĂN LÔ 32X2 68
07/11/2018 31 88 54 ĂN XIÊN 3
06/11/2018 29 64 97 ĂN XIÊN 3
05/11/2018 86 18 45 ĂN LÔ 18X2 45
04/11/2018 25 50 70 ĂN XIÊN 3
03/11/2018 50 28 00 ĂN XIÊN 3
02/11/2018 70 18 95 ĂN LÔ 18
01/11/2018 17 20 62 ĂN XIÊN
31/10/2018 15 69 73 ĂN XIÊN
30/10/2018 12 50 92 ĂN LÔ 12 92
29/10/2018 73 28 98 ĂN LÔ 73 98
28/10/2018 10 42 59 TRƯỢT
27/10/2018 78 02 88 ĂN LÔ 02 88
26/10/2018 07 82 90 ĂN LÔ 82 90
25/10/2018 50 72 39 ĂN XIÊN
24/10/2018 12 36 55 TRƯỢT
23/10/2018 01 24 32 ĂN LÔ 24 32
22/10/2018 13 76 21 ĂN LÔ 21X2
21/10/2018 24 67 91 ĂN LÔ 24 91
20/10/2018 27 56 32 ĂN XIÊN 3
19/10/2018 36 59 61 ĂN LÔ 59 61
18/10/2018 10 42 96 ĂN LÔ 10 96X2
17/10/2018 17 20 56 ĂN LÔ 17 20
16/10/2018 76 50 73 ĂN LÔ 76 73
15/10/2018 36 70 14 ĂN LÔ 70 14
14/10/2018 12 98 79 ĂN XIÊN
13/10/2018 04 82 28 ĂN LÔ 04 82
12/10/2018 10 48 56 ĂN XIÊN
11/10/2018 39 96 50 ĂN XIÊN
10/10/2018 53 24 73 ĂN LÔ 53X4 73
09/10/2018 42 76 58 ĂN LÔ 42 76x2
08/10/2018 43 91 82 ĂN XIÊN 43 91 85
07/10/2018 86 25 94 ĂN LÔ 86x2 94
06/10/2018 11 70 85 ĂN LÔ 11 85
05/10/2018 12 83 97 ĂN LÔ 12 83x2
04/10/2018 52 56 70 ĂN LÔ 52 56
03/10/2018 13 96 86 ĂN LÔ 13 86x2
02/10/2018 04 82 94 ĂN LÔ 82x2 94
01/10/2018 27 78 98 ĂN LÔ 27 98
30/09/2018 19 44 72 ĂN LÔ 19 72x2
29/09/2018 54 86 99 ĂN XIÊN 54 86 99
28/09/2018 25 41 68 ĂN LÔ 25 68
27/09/2018 15 53 84 ĂN XIÊN 15 53 84
26/09/2018 83 78 21 ĂN LÔ 21 78x2
25/09/2018 81 97 74 ĂN LÔ 81 74
24/09/2018 95 25 63 ĂN LÔ 63 25
23/09/2018 65 74 91 ĂN LÔ 65x2 91
22/09/2018 36 89 07 ĂN LÔ 07 36
21/09/2018 04 83 62 ĂN LÔ 04 83
20/09/2018 55 68 90 ĂN XIÊN 55 68 90
19/09/2018 47 69 51 ĂN LÔ 69 51X2
18/09/2018 87 45 42 ĂN LÔ 45 42
17/09/2018 34 69 87 ĂN LÔ 34 87
16/09/2018 42 38 75 ĂN XIÊN 38 42 75
15/09/2018 65 87 32 ĂN LÔ 32x2
14/09/2018 13 47 95 ĂN XIÊN 13 47 95
13/09/2018 01 54 78 ĂN LÔ 01 78
12/09/2018 34 67 85 ĂN XIÊN 34 67 85
11/09/2018 48 88 94 ĂN LÔ 48x2 94
10/09/2018 41 62 96 ĂN LÔ 62 96
09/09/2018 03 26 83 ĂN LÔ 03 26
08/09/2018 32 52 73 ĂN XIÊN 32 52x2 73
07/09/2018 56 84 31 ĂN LÔ 84 31
06/09/2018 54 67 89 ĂN LÔ 54x2 89
05/09/2018 71 04 28 ĂN LÔ 71 04
04/09/2018 71 24 12 ĂN XIÊN 71 24 12
03/09/2018 08 74 91 ĂN LÔ 08x2 91
02/09/2018 36 85 98 ĂN LÔ 36 98
01/09/2018 26 74 99 ĂN LÔ 74 99
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 4 VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ XIÊN 4 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 2.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 10 14 89 97 ĂN XIÊN
19/11/2018 65 30 28 91 ĂN LÔ 65 91
18/11/2018 86 05 50 17 ĂN LÔ 86 05 50
17/11/2018 02 50 26 62 ĂN LÔ 02 26 62
16/11/2018 09 85 50 48 ĂN XIÊN
15/11/2018 06 16 61 13 ĂN LÔ 06 61 13
14/11/2018 03 14 41 93 ĂN LÔ 03 41X2 93X2
12/11/2018 16 74 28 82 ĂN LÔ 16 28
11/11/2018 71 20 56 89 ĂN LÔ 71 20X2 89
10/11/2018 03 30 56 15 ĂN LÔ 30 15X2
09/11/2018 09 90 56 75 ĂN LÔ 09 90 56
08/11/2018 01 10 69 96 ĂN LÔ 01 69X2
07/11/2018 12 27 72 88 ĂN LÔ 27X2 88
06/11/2018 02 20 12 21 ĂN LÔ 02 21X3
05/11/2018 01 10 24 42 ĂN LÔ 10 24
04/11/2018 21 74 92 02 ĂN XIÊN 4
03/11/2018 04 40 91 87 ĂN LÔ 91 87X2
02/11/2018 19 17 71 38 ĂN LÔ 71X2 38
01/11/2018 31 76 57 87 TRƯỢT
31/10/2018 45 56 96 43 ĂN XIÊN
30/10/2018 11 07 70 68 ĂN LÔ 11 07 68
29/10/2018 16 20 98 42 ĂN LÔ 16 98 42
28/10/2018 78 87 23 32 ĂN LÔ 78 23X2
27/10/2018 43 56 70 89 ĂN LÔ 43
26/10/2018 20 56 70 16 ĂN LÔ 20 16
25/10/2018 00 56 65 52 ĂN LÔ 00 65 52
24/10/2018 30 08 80 97 ĂN LÔ 80X3
23/10/2018 27 72 56 65 ĂN LÔ 27 72
22/10/2018 32 50 96 69 ĂN LÔ 32 96
21/10/2018 05 41 27 09 ĂN LÔ 05
20/10/2018 12 32 56 71 ĂN LÔ 32 56 71
19/10/2018 01 93 56 65 ĂN LÔ 93 65
18/10/2018 26 10 44 35 ĂN LÔ 10 44 35
17/10/2018 32 14 57 89 ĂN LÔ 14X3 57
16/10/2018 20 01 45 67 ĂN LÔ 01 67
15/10/2018 02 30 56 74 TRƯỢT
14/10/2018 56 30 47 24 ĂN LÔ 30 47
13/10/2018 00 45 54 97 ĂN LÔ 00 45 97
12/10/2018 14 40 20 02 TRƯỢT
11/10/2018 71 32 43 50 ĂN XIÊN 4
10/10/2018 39 12 19 59 ĂN XIÊN 4
09/10/2018 42 76 58 97 ĂN LÔ 42 76x2
08/10/2018 43 91 82 56 ĂN XIÊN 43 91 85 56
07/10/2018 86 25 94 78 ĂN LÔ 86x2 94
06/10/2018 11 70 43 37 ĂN LÔ 11 43x2 37
05/10/2018 47 12 62 73 ĂN LÔ 47 12 73
04/10/2018 52 56 70 87 ĂN LÔ 52 56 87
03/10/2018 13 96 92 03 ĂN LÔ 13 92 03
02/10/2018 04 48 82 94 ĂN LÔ 48 82x2 94
01/10/2018 27 36 78 98 ĂN LÔ 27 36 98
30/09/2018 19 44 53 72 ĂN LÔ 19 53 72x2
29/09/2018 54 78 86 99 ĂN XIÊN 54 78 86 99
28/09/2018 29 34 68 97 ĂN LÔ 34 68 97
27/09/2018 18 26 76 84 ĂN LÔ 26 76 84
26/09/2018 23 44 84 98 ĂN LÔ 23 84x2 98
25/09/2018 08 36 45 69 ĂN LÔ 08x2 45 69
24/09/2018 32 45 69 81 ĂN LÔ 32 69x2 81
23/09/2018 10 27 46 87 ĂN LÔ 10 46 87
22/09/2018 07 36 56 87 ĂN XIÊN 07 36 56 87
21/09/2018 13 24 59 72 ĂN LÔ 13x2 59 72
20/09/2018 09 90 41 75 ĂN LÔ 90 41 75
19/09/2018 18 57 69 87 ĂN LÔ 57x2 69 87
17/09/2018 03 54 87 97 ĂN LÔ 03 54 87
16/09/2018 08 29 46 83 ĂN LÔ 29 83
15/09/2018 00 45 68 93 ĂN LÔ 45 68 93
14/09/2018 13 47 63 95 ĂN XIÊN 13 47 63 95
13/09/2018 01 54 78 85 ĂN LÔ 01 78 85
12/09/2018 34 67 85 99 ĂN XIÊN 34 67 85 99
11/09/2018 33 48 88 94 ĂN LÔ 33 48x2 94
10/09/2018 27 41 62 96 ĂN LÔ 27x2 62 96
09/09/2018 03 26 65 83 ĂN LÔ 03 26 65
08/09/2018 09 32 52 73 ĂN XIÊN 09x2 32 52x2 73
07/09/2018 34 46 76 84 ĂN LÔ 76 84
06/09/2018 08 54 87 93 ĂN LÔ 54x2 87 93
05/09/2018 25 53 65 96 ĂN LÔ 25 53 96
04/09/2018 09 48 77 96 ĂN LÔ 09 48 77
03/09/2018 14 26 47 88 ĂN LÔ 26 47x2
02/09/2018 02 22 56 94 ĂN LÔ 22 56 94
01/09/2018 38 66 79 91 ĂN LÔ 38 66 91x2
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ 6 SỐ VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 6 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 12 01 45 87 78 09 ĂN LÔ 10 87
19/11/2018 91 30 29 92 56 63 ĂN LÔ 91 29X2
18/11/2018 25 03 86 98 89 05 ĂN LÔ 25 86 98 05
17/11/2018 26 62 58 85 79 97 ĂN LÔ 26 62 58 79
16/11/2018 26 89 28 82 10 99 ĂN LÔ 28 89
15/11/2018 55 40 17 28 90 88 ĂN LÔ 55X2 28 88
14/11/2018 12 06 93 59 95 03 ĂN LÔ 12 93X2 59 95 03
12/11/2018 85 09 78 87 63 83 ĂN LÔ 09
11/11/2018 56 89 17 71 23 50 ĂN LÔ 89 17X2 71
10/11/2018 38 20 65 57 75 93 ĂN LÔ 38 57 75 93
09/11/2018 03 30 05 50 29 52 ĂN LÔ 30
08/11/2018 90 09 01 10 96 69 ĂN LÔ 09 01 69X2
07/11/2018 03 30 89 98 27 72 ĂN LÔ 03 30 27X2
06/11/2018 02 20 57 75 14 41 ĂN LÔ 02 57 14
05/11/2018 86 18 24 42 56 58 ĂN LÔ 18X2 24 58X2
04/11/2018 32 50 78 87 29 92 ĂN LÔ 32 50X2 87X2 92X2
03/11/2018 32 50 13 31 68 86 ĂN LÔ 32 50 31X2 68
02/11/2018 71 20 48 84 65 93 ĂN LÔ 71X2 48 65
01/11/2018 43 50 56 65 36 63 ĂN LÔ 43 50 56 63
31/10/2018 37 73 67 76 68 86 ĂN LÔ 37 73 67 86
30/10/2018 36 57 68 86 29 92 ĂN LÔ 36 68 92
29/10/2018 32 54 74 18 81 11 ĂN LÔ 54 74 18X2 11
28/10/2018 67 78 87 86 90 95 ĂN LÔ 78 86 90 95
27/10/2018 25 30 89 45 54 75 ĂN LÔ 25X2 54X2 75
26/10/2018 34 43 05 50 82 90 ĂN LÔ 34 05 82 90
25/10/2018 38 83 25 60 90 09 ĂN LÔ 38 90X2
24/10/2018 03 40 04 52 62 12 ĂN LÔ 03 04X2 62
23/10/2018 12 30 23 32 27 72 ĂN LÔ 23 32 27 72
22/10/2018 17 24 12 21 58 90 ĂN LÔ 17 12X2 21X2 58
21/10/2018 18 81 07 90 79 97 ĂN LÔ 18 90 97
20/10/2018 45 23 32 68 28 82 ĂN LÔ 45 32 28
19/10/2018 50 67 76 27 72 92 ĂN LÔ 67X2 72 92
18/10/2018 10 42 35 53 78 39 ĂN LÔ 10 35 78 39
17/10/2018 17 20 02 14 03 56 ĂN LÔ 17 20 14X3 03
16/10/2018 25 67 57 75 23 32 ĂN LÔ 67 57 75 23 32
15/10/2018 12 35 70 45 54 86 ĂN LÔ 12 35 70 45 54
14/10/2018 02 30 56 86 79 98 ĂN LÔ 30 86 79 98
13/10/2018 17 23 56 97 09 90 ĂN LÔ 23 97 90
12/10/2018 36 20 06 60 99 17 ĂN LÔ 06 60 99 17
11/10/2018 39 96 50 18 81 00 ĂN LÔ 39 96X2 18 81
10/10/2018 07 19 91 54 45 80 ĂN LÔ 91 54 45X2 80
09/10/2018 24 42 99 44 13 31 ĂN LÔ 42 13 31 99x2
08/10/2018 43 34 01 10 91 19 ĂN LÔ 43 10 91
07/10/2018 68 86 17 71 25 52 ĂN LÔ 86x2 71 52
06/10/2018 11 66 09 90 37 73 ĂN LÔ 11 90 37 73
05/10/2018 12 21 68 86 47 74 ĂN LÔ 12 68 47x2
04/10/2018 52 56 13 31 78 87 ĂN LÔ 52 56 13 87
03/10/2018 13 31 62 26 03 30 ĂN LÔ 13 31 62 03
02/10/2018 04 13 31 26 28 74 ĂN LÔ 13 26 74x2
01/10/2018 02 04 90 36 39 93 ĂN LÔ 02 90 36 93x2
30/09/2018 08 56 59 67 76 97 ĂN LÔ 08 56 67x2 97
29/09/2018 01 10 25 52 78 87 ĂN LÔ 10x2 78 25 52
28/09/2018 25 52 11 66 25 52 ĂN LÔ 25 11 66 25
27/09/2018 42 24 08 80 38 83 ĂN LÔ 42 24 08
26/09/2018 48 84 12 21 89 98 ĂN LÔ 84x2 21 89
25/09/2018 18 81 43 34 47 74 ĂN LÔ 81 34 47 74
24/09/2018 01 04 25 52 67 76 ĂN LÔ 01x2 25 67
23/09/2018 65 56 17 71 57 75 ĂN LÔ 65x2 56 17 71 75
22/09/2018 18 81 07 70 44 99 ĂN LÔ 07 70 18 99
21/09/2018 48 84 09 90 57 75 ĂN LÔ 48 84 90
20/09/2018 23 32 47 74 41 82 ĂN LÔ 32 74 41 82x2
19/09/2018 57 75 36 33 48 86 ĂN LÔ 57x2 08X2
18/09/2018 05 67 76 82 87 89 ĂN LÔ 05 87 89
17/09/2018 05 07 23 75 79 83 ĂN LÔ 07 23 75 83
16/09/2018 06 60 08 80 68 87 ĂN LÔ 60 80x2 68
15/09/2018 06 60 08 80 25 32 ĂN LÔ 60 80x2 32x2
14/09/2018 39 45 25 52 54 41 ĂN LÔ 39X2 54 73
13/09/2018 69 42 14 53 35 87 ĂN LÔ 69X2 41 53 35
12/09/2018 99 02 22 68 56 86 ĂN LÔ 99 02 56
11/09/2018 98 25 14 61 15 47 ĂN LÔ 98 15 61
10/09/2018 24 42 98 66 11 10 ĂN LÔ 24X2 42
09/09/2018 59 95 75 57 02 03 ĂN LÔ 59 75 03
08/09/2018 68 86 47 74 56 65 ĂN LÔ 68 86X2 47 74
07/09/2018 20 15 94 16 35 95 ĂN LÔ 20 15 16 35
06/09/2018 20 02 36 57 60 89 ĂN LÔ 02 57 60 89
05/09/2018 25 66 59 95 78 ĂN LÔ 25 59
04/09/2018 62 78 79 96 25 30 ĂN LÔ 78 79 25
03/09/2018 63 80 26 53 16 12 ĂN LÔ 26 16X2 12
02/09/2018 89 98 22 36 10 90 ĂN LÔ 98 22 26
01/09/2018 84 33 93 70 84 83 ĂN LÔ 93 70 33 83
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ 10 SỐ

mớiSoi cầu DÀN LÔ 10 SỐ VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 5.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 10 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY DÀN LÔ 10 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 52 37 73 67 76 31 58 24 22 44 ĂN LÔ 52 67 58 22
19/11/2018 59 35 53 69 96 82 58 85 57 64 ĂN LÔ 58
18/11/2018 96 44 34 43 25 69 05 50 14 41 ĂN LÔ 44 34 43X2 25 05 50 14
17/11/2018 01 56 65 74 24 86 69 96 26 62 ĂN LÔ 86 26 62
16/11/2018 09 90 48 84 38 83 06 58 85 47 ĂN LÔ 09 48 38 06 58 85 47
15/11/2018 16 61 31 19 91 39 98 94 63 67 ĂN LÔ 61
14/11/2018 25 60 89 03 17 41 14 23 12 65 ĂN LÔ 89 41X2 12 65
12/11/2018 23 32 57 75 16 61 78 22 45 54 ĂN LÔ 16
11/11/2018 17 71 18 81 22 78 87 83 43 51 ĂN LÔ 17X2 71 18X2 81
10/11/2018 23 32 58 85 46 64 38 89 98 14 ĂN LÔ 23 58 46 38
09/11/2018 37 18 76 70 28 82 05 50 45 54 ĂN LÔ 37 76 70 28 82 45
08/11/2018 12 53 32 22 56 78 87 09 90 01 ĂN LÔ 53 32X2 22 78 87X2 09 01
07/11/2018 32 50 76 88 22 16 61 00 81 56 ĂN LÔ 32 50 76 88 61 00 81
06/11/2018 02 20 57 75 14 41 46 64 78 87 ĂN LÔ 02 57 14 64 87
05/11/2018 57 41 24 35 05 50 25 69 09 89 ĂN LÔ 24 05 50X2 09 89
04/11/2018 86 70 07 01 12 35 53 32 29 92 ĂN LÔ 86 70 12X2 35 32 92X2
03/11/2018 06 90 19 91 32 50 74 47 30 57 ĂN LÔ 06 91 32 50 30 57
02/11/2018 70 18 71 24 43 34 87 86 68 95 ĂN LÔ 18 71X2 34X3 68 86
01/11/2018 00 40 04 26 62 89 25 70 18 81 ĂN LÔ 00 04 62 89 25 70 81
31/10/2018 12 50 45 54 76 67 86 68 23 32 ĂN LÔ 12 45 54 67 86 23X2
30/10/2018 11 02 07 70 89 59 95 69 96 93 ĂN LÔ 11 07 59 69X2 93
29/10/2018 04 11 06 60 89 98 17 71 34 70 ĂN LÔ 11 06 60 98 17 71
28/10/2018 67 78 87 23 32 13 48 86 90 95 ĂN LÔ 78 23X2 13X2 48 86 90 95
27/10/2018 78 87 56 65 24 54 45 43 02 88 ĂN LÔ 65 54X2 43 02 88
26/10/2018 20 18 90 72 57 75 16 80 08 05 ĂN LÔ 20 90 57 75 16 05
25/10/2018 65 27 72 58 98 91 24 42 00 10 ĂN LÔ 65 72 91 24 00 10X2
24/10/2018 30 08 80 97 11 26 62 36 68 86 ĂN LÔ 80X3 11 26 62 68X2
23/10/2018 03 23 56 71 99 26 62 15 51 86 ĂN LÔ 03X2 23 99X2 62X2 51
22/10/2018 48 50 96 71 17 21 45 58 85 67 ĂN LÔ 48 96 17 21X2 58
21/10/2018 24 67 76 68 86 97 79 78 19 91 ĂN LÔ 24 68 86 97 78 91
20/10/2018 49 94 25 30 09 90 78 79 97 01 ĂN LÔ 49X3 25 90 79 01
19/10/2018 92 71 60 05 83 47 19 94 34 01 ĂN LÔ 92 05 83 19 94
18/10/2018 26 78 96 69 75 77 76 67 10 35 ĂN LÔ 78 96X2 75 77X3 10 35
17/10/2018 01 32 14 17 71 89 39 93 06 60 ĂN LÔ 14X3 17 93 06
16/10/2018 76 50 49 94 23 32 57 75 01 73 ĂN LÔ 76 49X2 23 32 57 75 01 73
15/10/2018 19 27 22 56 65 45 54 96 17 35 ĂN LÔ 19 22 65 45 54 96 35
14/10/2018 41 64 46 76 89 98 99 03 30 92 ĂN LÔ 41 46 64 98 99 03 30 92
13/10/2018 76 00 68 97 52 28 82 24 42 05 ĂN LÔ 00 97 82 24 42 05
12/10/2018 10 42 56 78 87 25 43 34 07 70 ĂN LÔ 10 56 78 87 43 34 70
11/10/2018 03 71 08 80 50 43 34 69 96 90 ĂN LÔ 71 08 80 50 43 96X2 90
10/10/2018 21 42 56 65 78 59 10 37 73 43 ĂN LÔ 42 65 59 10 73 43
09/10/2018 24 42 44 99 13 31 23 32 01 10 ĂN LÔ 42 99x2 13 31 23 01
08/10/2018 43 34 01 10 91 19 56 65 71 17 ĂN LÔ 43 10 91 56 71
07/10/2018 68 86 17 71 25 52 96 97 32 23 ĂN LÔ 86x2 71 52 96 32
06/10/2018 11 66 09 90 37 73 58 85 95 59 ĂN LÔ 11 90 37 73 85 95
05/10/2018 12 21 68 86 47 74 05 50 24 42 ĂN LÔ 12 68 47x2 50 42
04/10/2018 52 56 13 31 78 87 45 54 01 10 ĂN LÔ 52 56 13 87 45 01
03/10/2018 13 31 62 26 03 30 58 85 05 50 ĂN LÔ 13 31 62 03 05x2 85
02/10/2018 04 13 31 26 28 82 46 48 84 74 ĂN LÔ 13 26 82x2 48 74x2
01/10/2018 02 04 09 90 25 36 39 93 47 69 ĂN LÔ 02 90 36 93x2 47
30/09/2018 07 08 16 19 44 56 59 67 76 97 ĂN LÔ 07 08 19 56 67x2 97
29/09/2018 01 10 25 52 78 87 05 50 12 21 ĂN LÔ 10x2 78 25 52 21
28/09/2018 25 52 11 66 25 52 37 73 32 23 ĂN LÔ 25 11 66 25 37 32
27/09/2018 42 24 08 80 38 83 33 88 78 77 ĂN LÔ 42 24 08 33 77
26/09/2018 48 84 12 21 89 98 38 83 42 24 ĂN LÔ 84x2 21 89 38 42 24
25/09/2018 18 81 43 34 47 74 01 10 12 21 ĂN LÔ 81 34 47 74 01 12
24/09/2018 01 04 25 52 67 76 75 57 24 42 ĂN LÔ 01x2 25 67 75 42
23/09/2018 65 56 17 71 57 75 69 96 19 91 ĂN LÔ 65x2 56 17 71 75 91 69
22/09/2018 18 81 07 70 44 99 27 72 34 43 ĂN LÔ 07 70 18 99 27
21/09/2018 48 84 09 90 57 75 12 21 67 68 ĂN LÔ 48 84 90 12 21 67
20/09/2018 23 32 13 31 26 62 67 76 09 90 ĂN LÔ 32 31 26 62 90
19/09/2018 47 69 51 37 73 80 08 15 20 30 ĂN LÔ 69 51X2 08X2 20 30
18/09/2018 58 85 79 97 75 10 00 55 88 68 ĂN LÔ 58x2 97 10 00 55 88
17/09/2018 28 31 34 43 45 54 67 82 87 99 ĂN LÔ 28 34 43x2 54 87 99
16/09/2018 27 61 16 29 33 57 75 45 54 83 ĂN LÔ 61 27 29 33 75 45 83
15/09/2018 23 32 67 76 78 87 56 65 70 07 ĂN LÔ 23 32x2 78 56 70 07
14/09/2018 02 04 11 13 28 82 46 57 39 74 ĂN LÔ 04 13 28 46 39x2
13/09/2018 02 20 16 23 32 45 68 78 87 98 ĂN LÔ 20x2 16 23 78 98x2
12/09/2018 00 55 18 81 29 39 46 64 57 84 ĂN LÔ 55 29 39 46 57
11/09/2018 07 70 15 18 81 27 36 64 88 94 ĂN LÔ 07 15 27x2 36 94
10/09/2018 07 09 15 19 34 43 57 62 68 86 ĂN LÔ 07 19 43 62 86
09/09/2018 03 09 15 51 24 26 35 53 75 83 ĂN LÔ 03 15 51 26 53 75
08/09/2018 09 12 21 25 52 46 58 64 67 84 ĂN LÔ 09x2 21 52x2 84
07/09/2018 68 86 79 97 13 31 35 53 89 98 ĂN LÔ 68 86 97 31 35
06/09/2018 46 64 35 53 14 41 47 74 89 98 ĂN LÔ 64x2 35x2 53 47 89
05/09/2018 04 40 24 42 23 32 46 64 59 95 ĂN LÔ 32 04 40 46 59
09/09/2018 39 93 78 87 69 96 02 20 14 41 ĂN LÔ 39 93 78 02 14
03/09/2018 06 08 14 23 32 33 88 45 86 91 ĂN LÔ 08x2 32 33 86 91
02/09/2018 04 40 18 81 29 33 88 48 74 96 ĂN LÔ 40 81 88 48 74
01/09/2018 07 70 23 33 44 57 72 74 79 83 ĂN LÔ 70 33 44 57 74 83
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP

mớiSoi cầu DÀN ĐỀ 5 SỐ từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 12 21 42 24 TRƯỢT
19/11/2018 01 10 02 20 ĂN ĐỀ 01
18/11/2018 04 40 05 50 06 TRƯỢT
16/11/2018 34 43 48 84 20 ĂN ĐỀ 48
15/11/2018 58 85 38 83 87 TRƯỢT
14/11/2018 14 41 16 61 62 ĂN ĐỀ 41
12/11/2018 07 70 27 72 ĂN ĐỀ 70
11/11/2018 14 41 19 91 81 TRƯỢT
10/11/2018 58 85 87 57 04 TRƯỢT
09/11/2018 59 95 69 96 24 ĂN LÔ ĐỀ 69
08/11/2018 78 87 79 97 ĂN ĐỀ 79
07/11/2018 12 21 29 92 TRƯỢT
06/11/2018 24 42 25 52 TRƯỢT
05/11/2018 24 42 45 54 ĂN ĐỀ 24
04/11/2018 48 84 47 74 55 TRƯỢT
03/11/2018 03 30 13 31 23 32 ĂN ĐỀ 32
02/11/2018 45 54 48 84 49 94 ĂN ĐỀ 48
01/11/2018 08 80 78 87 68 86 TRƯỢT
31/10/2018 34 43 35 53 36 63 ĂN ĐỀ 35
30/10/2018 12 21 14 41 15 TRƯỢT
29/10/2018 47 74 75 57 77 ĂN ĐỀ 74
28/10/2018 58 85 86 68 87 ĂN ĐỀ 86
27/10/2018 19 91 59 95 96 TRƯỢT
26/10/2018 25 52 35 53 07 TRƯỢT
25/10/2018 35 53 38 83 82 ĂN ĐỀ 38
24/10/2018 05 50 07 70 80 TRƯỢT
23/10/2018 26 62 36 63 ĂN ĐỀ 62
22/10/2018 58 85 78 87 68 ĂN ĐỀ 58
21/10/2018 12 21 23 32 34 ĂN ĐỀ 32
20/10/2018 25 52 38 83 27 TRƯỢT
19/10/2018 47 74 44 77 17 TRƯỢT
18/10/2018 04 40 05 50 60 ĂN ĐỀ 50
17/10/2018 14 41 15 51 16 ĂN ĐỀ 16
16/10/2018 24 42 34 43 45 ĂN ĐỀ 24
15/10/2018 08 80 09 90 17 TRƯỢT
14/10/2018 28 82 38 83 87 ĂN ĐỀ 28
13/10/2018 45 54 56 65 57 ĂN ĐỀ 45
12/10/2018 17 71 18 81 45 ĂN ĐỀ 18
11/10/2018 06 60 07 70 67 TRƯỢT
10/10/2018 34 43 35 53 12 ĂN ĐỀ 43
09/10/2018 35 56 57 84 69 ĂN ĐỀ 35
08/10/2018 14 53 62 34 21 TRƯỢT
07/10/2018 35 62 41 38 64 TRƯỢT
06/10/2018 11 42 01 34 52 TRƯỢT
05/10/2018 26 25 23 42 51 ĂN ĐỀ 26
04/10/2018 43 58 79 96 98 TRƯỢT
03/10/2018 75 42 31 35 39 TRƯỢT
02/10/2018 46 48 47 74 82 TRƯỢT
01/10/2018 36 39 47 74 89 TRƯỢT
30/09/2018 00 55 44 99 67 ĂN ĐỀ 55
29/09/2018 53 32 56 92 21 TRƯỢT
28/09/2018 56 58 52 36 24 ĂN ĐỀ 56
27/09/2018 75 32 12 14 30 TRƯỢT
26/09/2018 74 52 39 98 71 TRƯỢT
25/09/2018 15 51 34 52 69 TRƯỢT
24/09/2018 48 84 68 86 74 TRƯỢT
23/09/2018 62 15 51 26 68 ĂN ĐỀ 62
22/09/2018 71 87 98 89 23 TRƯỢT
21/09/2018 15 51 26 63 41 TRƯỢT
20/09/2018 57 36 41 68 52 TRƯỢT
19/09/2018 00 58 71 68 98 TRƯỢT
18/09/2018 20 07 15 54 35 ĂN ĐỀ 20
17/09/2018 24 94 89 41 23 TRƯỢT
16/09/2018 87 90 12 21 23 TRƯỢT
15/09/2018 57 75 15 78 02 TRƯỢT
14/09/2018 33 88 87 78 35 ĂN ĐỀ 88
13/09/2018 78 87 10 01 35 TRƯỢT
12/09/2018 57 56 84 12 69 ĂN ĐỀ 56
11/09/2018 48 94 41 47 23 TRƯỢT
10/09/2018 43 44 86 89 71 TRƯỢT
09/09/2018 28 82 24 52 66 TRƯỢT
08/09/2018 15 25 12 01 36 ĂN ĐỀ 15
07/09/2018 75 08 74 78 86 TRƯỢT
06/09/2018 56 78 68 32 10 TRƯỢT
05/09/2018 56 87 42 35 88 ĂN ĐỀ 88
04/09/2018 25 68 84 58 96 TRƯỢT
03/09/2018 34 76 10 05 46 TRƯỢT
02/09/2018 04 40 25 43 41 ĂN ĐÊ 40
01/09/2018 64 79 58 57 11 TRƯỢT
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT

mớiSoi cầu ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE 0975273618
NGÀY ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
19/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0
18/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRƯỢT
17/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 0
16/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRƯỢT
15/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
12/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRƯỢT
11/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
10/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8
09/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 TRƯỢT
08/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
07/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 1
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 5
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2
04/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRƯỢT
03/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 3
02/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
01/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRƯỢT
31/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3
30/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1
29/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
28/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8
27/10/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 9
26/10/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRƯỢT
25/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 TRƯỢT
24/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0
23/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRƯỢT
22/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3
20/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT
19/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
18/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
17/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRƯỢT
17/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRƯỢT
16/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
15/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
14/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2
13/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRƯỢT
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0
10/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT
09/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
08/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 3
07/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRƯỢT
06/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
05/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
04/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
03/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 TRƯỢT
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
01/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6
30/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 5
29/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
28/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
27/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
26/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT
25/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 4
24/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
23/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 6
22/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
21/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
20/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
19/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
18/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
17/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 4
16/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
15/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
14/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 TRƯỢT
13/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
12/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 6
11/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
10/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 5
08/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
07/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
06/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT
05/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 8
03/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
02/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
01/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRƯỢT
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC
TƯ VẤN ZALO
GỌI ĐIỆN THOẠI